tetuang

sejenis alat bunyi-bunyian (dibuat daripada buluh, tanduk, dan lain-lain) yang ditiup untuk memberi isyarat dan lain-lain;
~ udara [arkaik] alat pemancar radio;

tuang-tuang.

berkongsi