teriti

meneriti [arkaik] berjalan di jalan yang sempit (di atas titian dan lain-lain), meniti;

titi.

berkongsi