tepos

[Jakarta] pipih dan tidak berdaging (punggung):
badannya kurus dan punggungnya ~ .

berkongsi