tenjak II

1. menirus ke atas, meruncing (tentang destar, tengkolok, dan lain-lain);

2. meningkat naik (jalan dan lain-lain);

= tanjak I.

berkongsi