temas-temas

1. mengubati orang sakit (kerana keteguran hantu dan lain-lain) dengan memapas hantu;

2. menilik nasib dengan menggunakan kunyit.

berkongsi