tel I

[Indonesia-Belanda], [bahasa percakapan] bilangan yang disebuntukan berturut-turut;
empat ~ satu-dua-tiga-empat.

berkongsi