tauliah

1. pelantikan menjadi wali (wakil dan lain-lain), surat pelantikan (menjadi wali, wakil, dan lain-lain):
bilakah ada pilihan raya memilih saya jadi ketua kampung, mana ~nya?

2. surat kuasa (sebagai wakil dan lain-lain), surat kepercayaan;

bertauliah mempunyai tauliah, ada tauliahnya:
hanya amil-amil yang ~ sahaja yang boleh menerima zakat daripada orang ramai;

mentauliahi memberi tauliah kepada;

mentauliahkan memberi tauliah, memberi kuasa:
adalah yang berteriak ~ kerajaan itu ialah Kelana Jaya Putera;

pentauliahan penyampaian (pemberian) tauliah:
teman wanitanya tidak dapat bersamanya di majlis ~ pegawai kadet itu.

berkongsi