tarah

rata (selepas dipepat, dirimbas, dan lain-lain);
~ kasau diasah supaya rata (gigi);

bertarah sudah diratakan dengan beliung dan lain-lain (batang kayu dan lain-lain);
sudah ~ berdongkol pula (peribahasa) [Minangkabau] setelah suatu perselisihan diselesaikan timbul pula perselisihan yang lain;

menarah meratakan atau melicinkan (kayu, batu, tanah, dan lain-lain) dengan rimbas dan lain-lain:
dia asyik ~ dan mengukir papan cengal;

tarahan
1. yang sudah ditarah;

2. cara (kaedah) menarah;

penarahan proses (kerja, perbuatan dan sebagainya) menarah:
~ bukit itu dijalankan oleh sebuah syarikat yang membekalkan tanah merah;

penarah alat untuk menarah.

berkongsi