tandil

(Tamil)

1. ketua kelasi di kapal, pembantu serang:
satu pasukan kelasi yang diarahkan oleh ~ dilihatnya membasuh dek;

2. pengawas atau ketua kuli (di perkebunan dan lain-lain), mandur:
adat orang Jawa yang suka selamatan itu menjadi adat pula kepada ~-~ kuil Tionghua yang bekerja di perkebunan tembakau;
~ majahil (manjahil)
[Minangkabau] ketua biduanda di istana yang membawa cermin kerajaan.

berkongsi