tandatangan

nama (ringkasan nama) yang ditulis oleh orang itu sendiri:
pengantin lelaki itu pun menurunkan ~nya ke dalam buku Daftar Perkahwinan;
~ balas
a) tandatangan yang diturunkan pada sesuatu dokumen, kontrak dan sebagainya yang sudah pun ditandatangani oleh orang lain;
b) (Ekonomi) tandatangan ejen berlesen atau wakilnya ke atas polisi insurans untuk menjadikannya sebuah kontrak yang sah di sisi undang-undang;
~ ringkas tandatangan dengan huruf pertama (awal) nama sendiri;

bertandatangan ada tandatangannya, sudah dibubuh tandatangan;

menandatangani menurunkan (membubuh) tandatangan pada:
dalam bulan Mei 1606, orang Belanda ~ satu perjanjian dengan negeri Johor;

penandatanganan perihal menandatangani (surat, perjanjian, dan sebagainya):
~ perjanjian persahabatan antara kedua-dua buah negara tersebut telah dilangsungkan di Kuala Lumpur;

penandatangan orang yang menandatangani (surat, perjanjian, dan sebagainya).

berkongsi