tampik I

menampik tidak mahu menerima (memenuhi), menolak (pinangan, pemberian, permintaan, dan lain-lain):
dia tidak dapat ~ ajakan sahabat karibnya;

tampikan sesuatu yang telah ditampik.

berkongsi