taksir I

tidak mengendahkan (pekerjaan dan lain-lain), kurang ingat-ingat, alpa, lalai:
jangan ~ daripada memeriksai alat rakyatmu supaya sentosa kerajaan engkau;
berlepas ~
membebaskan diri daripada kesalahan orang;

mentaksirkan melalaikan, mengalpakan.

berkongsi