takar

1. sejenis bekas daripada tembikar (untuk menyimpan cuka, halia, dan lain-lain), buyung, guri;

2. ukuran banyak (gelen, liter, dan lain-lain);
gelas ~ [Indonesia] tabung kaca yang bersenggat-senggat untuk menyukat benda-benda cair (dalam ujian kimia);

setakar [kiasan] sama ukuran, seimbang, sekadar;

menakar
1. menyukat (ubat dan lain-lain) dengan takar, mengukur dengan takar;

2. [kiasan] mengambil semuanya, membolot:
segala belanja yang dikeluarkan oleh isterinya hendak ditakarnya;

takaran
1. alat untuk menakar sesuatu;

2. [kiasan] sesuatu yang menjadi ukuran, kadar;
~ kehidupan perbelanjaan hidup yang mencukupi;
~ sudah hampir penuh sudah tua.

berkongsi