tajdid

[Arab] pembaharuan (yang menurut ulama fikah bererti menghidupkan kembali ajaran Rasulullah yang semakin ditinggalkan akibat amalan bidaah).

berkongsi