tajalli

[Arab]

1. tersingkap atau terbuka hijab (berkenaan (dengan) sufi, tasawuf);

2. jelas dan nyata (sesuatu yang ghaib), sudah terang, tidak tersembunyi;

3. kebenaran yang diperlihatkan Tuhan, wahyu.

berkongsi