tais liur

[Brunei] ingin akan sesuatu (biasanya makanan).

berkongsi