Taala

[Arab] maha tinggi (mulia):
Allah ~ Allah Yang Maha Tinggi;
Allah Subhanahuwa~ Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi.

berkongsi