susun I

1. longgok yang teratur (berlapis-lapis, bertindih-tindih);

2. tingkat, (se)perangkat barang yang bertingkat-tingkat (pinggan, mangkuk, tepen, dan lain-lain):
ia membeli pinggan se~;

3. rangkai, untai (sajak);
se~ sajak;

4. rangkap berlapis (kelopak bunga mawar dan lain-lain);
~ atur cara menyusun dan mengatur sesuatu seperti perabot, hiasan dan sebagainya dalam sesuatu ruang, taman dan sebagainya mengikut pelan yang dikehendaki;

bersusun
1. berlonggok bertindih-tindih (yang satu di atas yang lain):
beberapa keping atap zink masih ~ di bawah rumahnya;

2. terletak atau teratur baik-baik (berbaris-baris, berturut-turut, dan lain-lain):
nama-nama itu harus dicatat ~ menurut abjad;

3. kalimat ~ [Indonesia] (Linguistik) dua tiga ayat yang dipadukan menjadi satu;

4. [sastera lama] berikut, bersusul:
Ahad ~ dengan Isnin;

bersusunsusun terletak dalam beberapa banyak susun, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat:
kereta kelihatan ~ di perkarangan rumah itu;
maka segala perahu hulubalang pun tampil, ~ rupanya;

menyusun
1. meletakkan berlapis-lapis (bertindih-tindih, yang satu di atas yang lain), menaruh berlapis-lapis:
ia sedang ~ buku di atas meja;

2. mengatur baik-baik, meletakkan beraturan, merencanakan:
sekarang kami tengah ~ rancangan lima tahun yang kedua;

3. mengatur (karangan dan lain-lain), menggubah:
Antologi Cerita Pendek Sebelum Perang Dunia Kedua, disusun, dikaji dan diberi kata pengantar oleh Ali Hj. Ahmad;
~ acara
mengatur acara;
~ barisan (pasukan dan lain-lain) mempersiapkan barisan (pasukan dan lain-lain);
~ huruf mengatur huruf (dalam percetakan);
~ jari = ~ jari sepuluh menangkupkan kedua-dua belah tapak tangan seperti hendak menyembah;
~ kalimat [Indonesia] mengatur kata-kata untuk dijadikan ayat;
~ kamus membuat (mengarang) kamus;
~ laporan (rancangan, undang-undang, dan lain-lain) membuat laporan (rancangan, undang-undang, dan lain-lain);

menyusunkan menyusun sesuatu untuk, mengaturkan;

tersusun sudah disusun (diatur, disiapkan) baik-baik atau dengan teratur:
beberapa buah buku ~ rapi di atas meja;
kata-katanya ~ indah;

susunan
1. timbunan (barang) yang bertindih-tindih, longgok yang bertindih-tindih:
~ batu bata;

2. sesuatu yang disusun (diatur dan lain-lain), sesuatu yang letaknya bersusun:
nama mereka ditulis dalam daftar itu mengikut ~ abjad;
jari bagai ~ sirih;
~ buku-buku di dalam almari itu kelihatan kemas dan rapi;

penyusunan perihal menyusun:
suatu kesempatan untuk para peserta mengkaji sendiri tentang ~ dan peranan Bangsa-Bangsa Bersatu;
~ kembali sejarah Malaysia;

penyusun
1. orang yang menyusun (mengatur, menyediakan sesuatu, dan lain-lain):
Wilkinson dan ~ kamus lainnya ikut menggunakan perkataan utas dengan pengertian pandai atau tukang dalam kamus mereka;
~ huruf
orang yang kerjanya menyusun huruf (dalam percetakan);

2. alat untuk menyusun.

berkongsi