surut

1. kembali (ke asal dan lain-lain), balik (ke belakang), mundur:
kemudian mereka ~ ke belakang beberapa langkah;
~ kepada bekas isterinya
telah rujuk;
berlaku ~ dari dihitung kembali dari;
pantang ~ pantang mundur;

2. menjadi berkurang, reda (kemarahan dan lain-lain), susut:
marahnya yang memuncak-muncak tadi telah ~ dalam sekejap mata;
kian larut malam, kian ~ pula pertempuran itu;

3. = air ~ = pasang ~ air turun (selepas pasang atau naik):
mereka berjalan-jalan di tepi sungai yang kebetulan sedang ~;
akan ~ airlah gedang, akan lalu jalanlah semak
(peribahasa) sesuatu perkara yang serba susah (akan diteruskan susah dan akan ditarik kembali pun susah);

menyuruti
1. menjadikan berkurang, mengurangi, menyusuti;

2. rujuk dengan isteri (yang telah diceraikan), memulangi;

menyuruntukan
1. menjadikan surut, menarik kembali, memundurkan, mengembalikan, mengundurkan:
pinang akan disuruntukan ke tampuk, sirih akan dipulangkan ke gagang;

2. menjadikan berkurang, mengurangkan, menyusuntukan:
hendaklah disuruntukan airnya dahulu barulah boleh dirapah;

3. mengurangkan (nyala api dan lain-lain), meredakan (marah, nafsu, dan lain-lain):
air yang dijerangkannya tadi sudah menggelegak, lantas disuruntukan apinya;
~ darah
menenangkan fikiran (hati, perasaan);

tersurut berbalik ke belakang, mundur (undur) ke belakang:
sebentar itu juga ia ~ ke belakang lalu jatuh;
~ fikiran
melepaskan niat;
~ hati tawar hati.

berkongsi