suruhanjaya

badan yang terdiri daripada beberapa orang (yang dilantik oleh kerajaan dan lain-lain) untuk melakukan tugas tertentu;
~ bebas badan yang ditubuhkan oleh kerajaan atau Parlimen yang dianggotai oleh orang yang bukan pegawai kerajaan;
S~ Diraja badan yang ditubuhkan dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk menyiasat sesuatu perkara, peristiwa dan sebagainya secara bebas tanpa pengaruh pihak atasan;
S~ Perkhidmatan Awam badan yang bertanggungjawab dalam urusan pengambilan, kenaikan pangkat dan sebagainya untuk kakitangan kerajaan;
S~ Perkhidmatan Pendidikan badan yang bertanggungjawab dalam urusan pengambilan, kenaikan pangkat dan sebagainya untuk pegawai pendidikan;
S~ Pilihan Raya badan yang mentadbirkan pilihan raya;
S~ Sekuriti (Ekonomi) badan berkanun yang mengawasi pertumbuhan dan perjalanan pasaran modal di Malaysia.

berkongsi