sultanat

[Arab] kerajaan (di bawah seorang sultan), kesultanan.

berkongsi