sulit

1. dirahsiakan, tersembunyi, rahsia:
segala perkara yang didapati daripada penyiasatan itu dianggap sebagai perkara ~;

2. tidak terang-terangan, tersembunyi, gelap:
pembunuhan itu terjadi dengan pertolongan secara ~ seorang menteri Jepun;

3. gelap (perkumpulan dan lain-lain), haram;
kumpulan ~ kumpulan penjahat (secara gelap);
pasar ~ pasar haram (di sisi undang-undang);

4. jarang terdapat atau diketemui, susah dicari;
perkataan yang ~-~ perkataan yang jarang-jarang ditemui;

5. sukar, payah, susah:
pertanyaan itu ~ untuk dijawab;

6. sukar, gawat, rumit, ruwet:
perkara ini menjadi bertambah ~ lagi kerana adanya dalam sastera Melayu kebiasaan menyalin atau menyadur;

menyulitkan
1. menjadikan sulit (rumit), menyukarkan, menyusahkan:
soal wang selalu ~;

2. menjadikan sulit (tersembunyi), merahsiakan;

mempersulit menjadikan lebih sulit;

kesulitan perihal sulit, kesukaran, kesusahan, kerumitan:
saudara harus berani menghadapi segala ~;
~ wang
kesukaran berwang, kesukaran mendapatkan wang.

berkongsi