suci

1. bersih (dari segi agama):
makanan yang ~;

2. tidak berdosa, tidak bernoda, kudus, nirmala, soleh:
orang yang ~;

3. bersifat keagamaan (ketuhanan):
ayat ~;
Kitab S~;
Tanah S~
Mekah;

4. bersih daripada sebarang kejahatan atau keburukan (niat, perasaan, dan lain-lain), murni:
Tuhan hendak menyampaikan hajat hamba-Nya yang berniat ~ itu;
hati yang ~;

5. bersih atau bebas (daripada kotoran dan lain-lain):
wajib baginya menggantikan kembali puasa yang tertinggal itu apabila ~ daripada haid;

6. [sastera lama] tidak kotor (semak), bersih;

bersuci
1. membersihkan diri sebelum mengerjakan sembahyang, wuduk;

2. membersihkan diri (daripada kekotoran):
~ daripada najis;

3. hidup suci;

4. [bahasa percakapan] berkhatan, bersunat;

menyucikan
1. membersihkan diri (dari segi agama);

2. [sastera lama] membersihkan diri daripada kekotoran (semak samun dan lain-lain):
maka Bendahara dan Laksamana pun menyuruh orang pergi ~ tanah itu;

3. membersihkan daripada segala yang keji (hati, fikiran, perasaan), memurnikan, menguduskan:
hari ini orang meluhurkan jiwa, ~ hati selepas melalui percubaan Tuhan;

4. menganggap suci (mulia):
ada orang yang ~ anjing;

kesucian perihal suci;

persucian perihal bersuci;

penyucian perihal menyucikan, pembersihan;

penyuci sesuatu yang digunakan ketika bersuci atau untuk menyucikan sesuatu.

berkongsi