subversif

bertujuan untuk melemahkan atau memusnahkan sesuatu sistem politik, kerajaan, agama, dan lain-lain, dengan menjalankan aktiviti-aktiviti tertentu secara sulit:
kita hendaklah sentiasa berjaga-jaga mencegah gerakan ~.

berkongsi