substantif

1. (Undang-undang) berkenaan peruntukan hak dari segi undang-undang (berbeza daripada prosedur undang-undang):
undang-undang ~ memberikan hak, kewajiban, kebebasan, dan kuasa kepada orang ramai;

2. (Percetakan) berkenaan kerja mengedit aspek isi sesebuah manuskrip.

berkongsi