subsidiari

1. (peringkat) yang lebih rendah, kelulusan pada atau lulus sebahagian daripada sesuatu mata pelajaran (dalam peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan):
mendapat kelulusan peringkat ~ dalam mata pelajaran Ekonominomi;

2. = syarikat ~ anak syarikat.

berkongsi