suasa

sejenis pancalogam (campuran emas dan tembaga).

berkongsi