struktur

1. cara sesuatu terbina atau terbentuk daripada pelbagai bahagian, unsur, atau aspek hingga menjadi suatu pola, sistem, atau bentuk tertentu:
~ bahasa Melayu;

2. sesuatu yang dibina atau didirikan, binaan, bangunan, rangka bangunan;

3. pola sesuatu (organisasi, masyarakat, dan sebagainya) yang terbentuk atau tersusun daripada pelbagai unsur yang mempunyai hubung kait antara satu dengan lain:
~ organisasi Jabatan yang baru;

berstruktur mempunyai struktur, ada strukturnya;

menstrukturkan menjadikan berstruktur, mewujudkan struktur pada:
masyarakat kapitalis metropolis distrukturkan secara politik dan ekonomi oleh proses perjuangan kelas;

penstrukturan perihal (perbuatan dan sebagainya) menstrukturkan.

berkongsi