strategik

1. berdasarkan strategi:
letaknya ~ dan hanya dapat dicapai daripada tiga jurusan;

2. [bahasa percakapan] baik (elok) letaknya.

berkongsi