stanza

rangkap (sajak) yang terdiri daripada sebilangan tertentu baris, bait (sajak).

berkongsi