stail

1. cara atau gaya melakukan sesuatu (mengarang, bercakap, dan lain-lain):
ia adalah seorang tokoh sastera yang mempunyai ~, gaya bawa yang tersendiri;

2. bentuk, potongan, atau fesyen (pakaian dan lain-lain).

berkongsi