stag

(Ekonomi) orang yang membeli syer baru dengan harapan untuk menjualnya semula apabila disenaraikan bagi memperoleh keuntungan dengan segera.

berkongsi