staf

1. kumpulan pekerja yang bekerja bersama-sama (di bawah ketua dan lain-lain yang sama), kakitangan;

2. kumpulan pegawai kanan tentera yang memimpin (mengatur dan lain-lain) tentera:
S~ Angkatan Darat;
~ sarjan
pegawai tentera yang pangkatnya setingkat di atas sarjan.

berkongsi