SSB

[kependekan] Sistem Saraan Baru, iaitu sistem perkhidmatan awam bagi kakitangan kerajaan Malaysia yang diguna pakai dari 1992 hingga Oktober 2002 yang berasaskan penilaian prestasi individu.

berkongsi