spring

objek daripada jalur logam yang berpilin, bergelung-gelung, dan menganjal, pegas:
~ jam.

berkongsi