spesial

[bahasa percakapan] istimewa, khas, khusus.

berkongsi