spatbor

[Indonesia-Belanda], [bahasa percakapan] madgad.

berkongsi