spasi

1. [Indonesia-Belanda] jarak antara huruf-huruf atau antara baris huruf:
hendak ditaip dengan ~ rangkap;

2. kepingan timah yang kecil-kecil untuk merenggangkan huruf atau baris (dalam percetakan).

berkongsi