sosiopolitik

berkaitan dengan atau melibatkan faktor-faktor kemasyarakatan dan politik.

berkongsi