soren II

[Indonesia] tanah yang terjadi daripada daun-daunan yang lama terpendam, humus.

berkongsi