sopan santun

1. sikap lemah lembut, baik budi pekerti, beradab, hormat dan sebagainya: ia menjadi bertambah indah apabila dikaitkan dengan kehalusan dan ~ wanita;
jaga ~ anda ketika menghadiri temu duga;
2. adat istiadat yang baik, tatasusila:
takkanlah dia tidak mengetahui ~ kehidupan orang Islam;

bersopan santun mempunyai atau menunjukkan sopan santun, berkelakuan sopan:
orangnya kecil molek dan ~;
sejak kecil lagi, anak-anak harus diajar ~ dan berdisplin;

kesopansantunan hal yang berkaitan dengan sikap (sifat, tutur kata, tingkah laku dan sebagainya) yang bersopan santun:
terselit nilai keislaman dan ~ dalam berbahasa dan juga dalam penyelesaian masalah.

berkongsi