sontak II

mendadak ~ dengan tiba-tiba, dengan sekonyong-konyong.

berkongsi