sono II

[Jawa] [arkaik] tempat (dalam kata majmuk).

berkongsi