songeh

[bahasa percakapan] kehendak yang agak menyusahkan orang lain;
banyak ~ banyak kehendak atau ragam yang menyusahkan orang lain.

berkongsi