sompong

berlubang (karung, buah kelapa, dan lain-lain).

berkongsi