sompok I

tersompok bertemu (berjumpa) dengan tiba-tiba, terjerempak.

berkongsi