somplok

[Jakarta];

tersomplok = ~ dengan = kesomplokan = ~ dengan tiba-tiba bersua dengan, terjerempak dengan.

berkongsi