solihin

[Arab]

1. jamak bagi orang yang soleh:
tugas berdakwah ini adalah lanjutan daripada tugas rasul dan nabi, sahabat, aulia dan ~;

2. taat dan patuh kepada perintah Allah:
insya-Allah kita akan tergolong ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang ~.

berkongsi