solarimeter

alat yang digunakan untuk mengukur sinaran matahari.

berkongsi