sogek

[Kedah] songel daripada tembakau, lebihan cerut.

berkongsi